Tech4Fun - Esbjerg

 


Tech4Fun - Esbjerg

- er et pilotprojekt for unge og voksne med

interesse for tekniske udfordringer og lysten til

at lære om hvordan teknik, elektronik

og kommunikation virker.   


Vil du også være med ?

 

Selvom du ikke nåede med til holdstarten

er det aldrig for sent at være med.

Kontakt os på tilmelding@tech4fun.dk

- for nærmere informationer om mulighederne.

 

   

Projektet for unge er startet af foreningen Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) Esbjerg afdeling

i efteråret 2014 og fra efteråret 2019 er aktiviteterne udvidet med et tilbud til voksne - Tech4FunXXL.

         

       Pilotprojekterne i Esbjerg har som mål at finde fremtidens model for

   aktiviteter med unge og voksne der interessere sig for teknik, elektronik

    og kommunikation og robot teknik. Dels for at tilbyde deltagerne en

   spændende og interessant fritidsbeskæftigelse, men også for at tilbyde

   et attraktivt "spingbrædt" eller supplement til en karriere som tekniker,

    ingenør, maskinmester eller andet indenfor de tekniske fag.

    Vi kommer langt omkring i "den tekniske verden" bl.a. med elektronik

    bygning og undervisning, bygning og programmering af små robotter,

      digital kommunikation og HF teknik med mulighed for at erhverve

        sit eget radiocertifikat osv. osv.


                                                  Som pilotprojekt har der været en mængde opgaver der er blevet løst

                                                         efterhånden som nye idéer og muligheder er opstået - og der er ikke

                                 ret meget der ligner det projekt vi startede med i 2014 :-)


                                                   Flere egen producerede konstruktioner er kommet til - og mange flere

                                                       er på vej. Ligeledes importere vi nu selv alle byggesæt og komponenter

                                                         direkte fra producenter i bl.a. Kina. Vi oplever også stor velvijle fra danske                                                        firmaer der har udstyr og dele i overskud - således at det er lykkedes at lave mange spændende projekter. 

                                                       

                                                     Vi har brugt utallige timer på at lave byggevejledninger og beskrivelser

                                                    til alle projekter - det materiale vil vi gerne dele med andre

- men ikke med hele internettet.


                                          Herunder finder man et par eksempler:  


    MEGA ur - Dansk byggevejledning
      MEGA uhr - Deutsche Bauanleitung
 Arduino UNO - Mega ur program

                                                                FK133 Disco lys 
Kontingentet for at deltage har vi fastsat til 650,- kr. for Tech4Fun og 1200,- kr. for Tech4FunXXL

- det dækker dog på ingen måde udgifterne, men med sponsorstøtte kan vi lige få det til at "løbe rundt".

Vigtigst for os er dog at det ikke skal være økonomien der afholder nogen fra at deltage.

                                 

Vil du deltage eller hører mere om projektet kan du kontakte os på mail

kontakt@tech4fun.dk  EDR Esbjerg afdelingen har de allerbedste forudsætninger for at lære andre om de fantastisk mange muligheder med moderne teknik og kommunikation.   

Med omkring 100 medlemmer i næsten alle aldersklasser, og med vidt forskellige 

interesser indenfor Amatørradio er der næsten helt sikker hjælp at hente til alle de 

udfordringer der vil dukke op undervejs. Og med traditioner der går helt tilbage til 

foreningens start i 1937 bygges der på et solidt erfaringsgrundlag.

 

Tech4Fun konceptet tilbører EDR Esbjerg, og har intet at gøre med landsforeningen EDR.                               

    Besøg hjemmesiden www.oz5esb.dk og se/læs meget mere om EDR Esbjerg afdeling.


                Vil du vide mere om Amatørradio  - så klik her:

www.amatørradio.dk 


Denne hjemmeside tilhører: EDR Esbjerg afdeling - www.oz5esb.dk